საჭირო ბმულები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

www.economy.gov.ge

საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია

http://uta.gov.ge

საქართველოს საქაერონავიგაცია

http://airnav.ge

მსოფლიოს აეროპორტების საბჭო

http://www.airports.org

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

www.mfa.gov.ge

საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

www.georgia.travel

კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა მინისტრი

www.mcs.gov.ge

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

www.police.ge