ჯილდოები

• ოქროს ბრენდი - 2010

• Emerging Markets Airports Award 2010 - ‘საუკეთესო აეროპორტი’ აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიის ქვეყნებისა და რუსეთის მასშტაბით.

• Emerging Markets Airports Award 2011 - რეგიონის საუკეთესო აეროპორტი

• Routes CIS 2013 - ყველაზე რეკომენდებული აეროპორტი დსთ-ს ქვეყნებში

• Skytrax, 2014: "აღმოსავლეთ ევროპის” მე-7 საუკეთესო აეროპორტი“

• Skytrax, 2015: „აღმოსავლეთ ევროპის "მე-7 საუკეთესო აეროპორტი“

• Skytrax, 2016: "აღმოსავლეთ ევროპის "მე-7 საუკეთესო აეროპორტი“

• Skytrax, 2017: "აღმოსავლეთ ევროპის "მე-6 საუკეთესო აეროპორტი“