ტერმინალის აღწერილობა

ინფორმაციატერმინალის შესახებ

გაფრენის ტერმინალის ფართობი: 25 000 მ2
მოფრენის ტერმინალის ფართობი: 12 000მ2
ჩასხდომის ხიდების რაოდენობა: 5
საპასპორტო კონტროლის პუნქტი: 35
სარეგისტრაციო სექცია: 41
ბარგის კონვეიერი: 4
ბარგის გამტარიანობა: 2400 ერთეული საათში
ავტოსადგომის ტევადობა: 934 ავტომანქანა
ავტობუსების სადგომის ტევადობა: 8 ავტობუსი
საჰაერო ხომალდის სადგომები - 49
CIP მოსასვენებელი დარბაზი
DUTY FREE
კომერციული ერთეულები
კვების ობიექტები