კარგო / ტვირთები

თბილისის აეროპორტის მახლობლად მდებარეობს სატვირთო მომსახურების სამი კერძო კომპანია:

  • კარგო სერვისი
  • ლასარე
  • საქართველოს კარიბჭე

ეს კომპანიები უზრუნველყოფენ საბაჟო მომსახურებას; ტვირთის დამუშავებას სპეციალური ტექნიკის საშუალებით.

საბაჟო მორიგე მენეჯმენტის შენობა განთავსებულია სატვირთო ტერმინალ "ლასარეს" ოფისის მეზობლად.

შემოსული და გასული ტვირთი:

ტვირთის საზღვარგარეთ გასაგზავნად, ან ჩამოსული ტვირთის მისაღებად თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ კომპანიას, რომელსაც აეროპორტში აქვს საწყობი თქვენი ტვირთის განსათავსებლად.

  • კარგო სერვისი

ტელ : +995 32 294 71 59

  • ·ლასარე

ტელ: +995 32 2450330 / +995 32 2450880

  • საქართველოს კარიბჭე

ტელ: +995 322 2244895 / +995 322 2244892 2

საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა:

საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოიძიოთ შემდეგ ბმულებზე: > http://www.gumruk.gov.tr ; www.mof.ge