ძვირფასო სტუმარო,

თქვენი მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რათა შემოგთავაზოთ საუკეთესო მომსახურება .

გმადლობ, რომ გვითმობთ დროს და მონაწილეობას იღებთ გამოკითხვაში.

მოლოდინის დრო უსაფრთხოების შემოწმებასთან

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

უსაფრთხოების თანამშრომლების დამოკიდებულება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

უსაფრთხოების შეგრძნება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

მგზავრთა ნაკადი

საინფორმაციო დახლი

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საინფორმაციო მონიტორები

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

მანიშნებლები

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

ურიკები

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

რეგისტაციის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობა

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

მოლოდინის დრო რეგისტრაციის დროს

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

გასაგები და მკაფიო გამოცხადების სისტემა

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საბაჟო ინსპექცია

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საპასპორტო/სავიზო კონტროლი

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

დასუფთავება

ზოგადი სისუფთავე

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

სისუფთავე საპირფარეშოში

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საკვები, სასმელი

კვების მრავალფეროვნება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

თანამშრომლების დამოკიდებულება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

მომსახურების დონე

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

DUTY-FREE მაღაზიები

პროდუქციის მრავალფეროვნება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

DUTY-FREE მაღაზიების თანამშრომელთა დამოკიდებულება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საშოპინგო საშუალებები

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

საშოპინგოდ მიზანშეწონილი მაღაზიები

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

ავტოსადგომი

ავტოსადგომის აღჭურვილობა

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

ავტოსადგომის თანამშრომელთა დამოკიდებულება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

ზოგადი კმაყოფილება

აეროპორტით ზოგადი კმაყოფილება

5 (საუკეთესო)
4 (კარგი)
3 (ადექვატური)
2 (ცუდი)
1 (ძალიან ცუდი)
0 (არა)

შენიშვნები

მინიშნება: თუ თქვენ აირჩიეთ 1 ან 2, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ შემთხვევის დეტალები (თარიღი, დრო, ადგილი). გამოკითხვა არ მიიღება თუ მას თან არ ერთვის საკონტაქტო ინფორმაცია.

სახელი/გვარი

ეროვნება

სქესი

ასაკი

მისამართი

ტელეფონის ნომერი

ელ-ფოსტა

პროფესია

ფრენების სიხშირე

ავიაკომპანია

თარიღი

მოგზაურობის მიზანი

სამუშაო/არდადეგები/განათლება/პერსონალური/ აეროპორტში გატარებული დრო

ჩემი პირადი ინფორმაცია და სხვა ინფორმაცია რომელიც განვათავსე კითხვარში ტავმა შეიძლება შეინახოს და უკანასკნელი სიახლეები და ინფორმაცია ტავის შესახებ შეიძლება გამომეგზავნოს ელ-ფოსტაზე ან ჩემს მობილურ ტელეფონზე შეტყობინების სახით.

ვეთანხმები
არ ვეთანხმები

Sort Type

Client Id

Item Child Count

Folder Child Count