ფრენების საძიებელი დან
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი ჩამოფრენა შენიშვნა საბარგო ლენტი
19.07.2018 9:00 PM 9:00 PM AK-AIR GEORGIA 0 AK 004 BATUMI LANDED 04
19.07.2018 9:10 PM 9:10 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 508 BATUMI CANCELLED
20.07.2018 10:00 AM 10:00 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 506 BATUMI CANCELLED
20.07.2018 12:00 PM 12:00 PM AK-AIR GEORGIA 0 AK 002 BATUMI
20.07.2018 9:00 PM 9:00 PM AK-AIR GEORGIA 0 AK 004 BATUMI


უკანასკნელად განახლებული :19.07.2018 20:31

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანისა თუ ზარალის გამო, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.