ფრენების განრიგი

ფრენების საძიებელი მდე
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი მიმართულება შენიშვნა გასასვლელი
01.05.2016 10:15 PM 10:15 PM YANAIR 0 YE 212 KIEV BOARDING
02.05.2016 8:55 PM 8:55 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 928 MOSCOW-VKO
02.05.2016 9:00 PM 9:00 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 695 TEL AVIV
02.05.2016 9:05 PM 9:05 PM QATAR AIRWAYS 0 QR 254 BAKU
02.05.2016 9:05 PM 9:05 PM S7 AIRLINES 0 S7 956 MOSCOW-DME
02.05.2016 9:25 PM 9:25 PM AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 0 SU 1891 MOSCOW-SVO
02.05.2016 9:40 PM 9:40 PM AIR ARABIA 0 G9 294 SHARJAH
02.05.2016 10:00 PM 10:00 PM URAL AIRLINES 0 U6 2912 EKATERINBURG
02.05.2016 10:15 PM 10:15 PM YANAIR 0 YE 212 KIEV
02.05.2016 10:55 PM 10:55 PM TURKISH AIRLINES 0 TK 383 IST-ATATURK
03.05.2016 1:00 AM 1:00 AM AZERBAIJAN AIRLINES 0 J2 8226 BAKU
03.05.2016 1:30 AM 1:30 AM ISRAIR AIRLINES 0 6H 894 TEL AVIV
03.05.2016 2:35 AM 2:35 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 379 IST-ATATURK
03.05.2016 3:00 AM 3:00 AM AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 0 SU 1893 MOSCOW-SVO
03.05.2016 3:45 AM 3:45 AM BELAVIA 0 B2 736 MINSK
03.05.2016 4:30 AM 4:30 AM PEGASUS AIRLINES 0 PC 463 IST-S.GOKCEN
03.05.2016 4:35 AM 4:35 AM LUFTHANSA 0 LH 2557 MUNICH
03.05.2016 4:40 AM 4:40 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 381 IST-S.GOKCEN
03.05.2016 4:50 AM 4:50 AM LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) 0 LO 724 WARSAW
03.05.2016 5:20 AM 5:20 AM ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 6795 IST-ATATURK
03.05.2016 5:45 AM 5:45 AM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 518 KIEV
03.05.2016 5:50 AM 5:50 AM FLY DUBAI 0 FZ 714 DUBAI
03.05.2016 6:45 AM 6:45 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 387 IST-ATATURK
03.05.2016 6:55 AM 6:55 AM ELLINAIR HELLAS 0 EL 778 THESSALONIKI
03.05.2016 9:30 AM 9:30 AM AZERBAIJAN AIRLINES 0 J2 8224 BAKU
03.05.2016 9:40 AM 9:40 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 785 ST PETERSBURG
03.05.2016 9:45 AM 9:45 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 930 MOSCOW-VKO


უკანასკნელად განახლებული :02.05.2016 13:35

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანისა თუ ზარალის გამო, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.