ფრენების განრიგი

ფრენების საძიებელი მდე
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი მიმართულება შენიშვნა
21.10.2014 11:20 AM 11:20 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 385 ISTANBUL GO TO GATE
21.10.2014 1:25 PM 1:25 PM AIR ASTANA 0 KC 142 ALMATY
21.10.2014 2:30 PM 2:30 PM AZERBAIJAN AIRLINES 0 J2 6252 DOHA
21.10.2014 2:30 PM 2:30 PM QATAR AIRWAYS 0 QR 252 DOHA
21.10.2014 3:30 PM 3:30 PM YANAIR 0 YE 212 KIEV
21.10.2014 4:00 PM 4:00 PM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 516 KIEV
21.10.2014 4:35 PM 4:35 PM S7 AIRLINES 0 S7 956 MOSCOW-DME
21.10.2014 5:15 PM 5:15 PM TURKISH AIRLINES 0 TK 383 ISTANBUL
21.10.2014 6:30 PM 6:30 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 695 TEL AVIV
21.10.2014 10:40 PM 10:40 PM CHINA SOUTHERN AIRLINES 0 CZ 6040 URUMQI
22.10.2014 1:30 AM 1:30 AM SCAT AIR COMPANY 0 DV 842 AKTAU
22.10.2014 2:20 AM 2:20 AM AZERBAIJAN AIRLINES 0 J2 226 BAKU
22.10.2014 3:50 AM 3:50 AM BELAVIA 0 B2 736 MINSK
22.10.2014 4:01 AM 4:01 AM DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 2557 MUNICH
22.10.2014 4:15 AM 4:15 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 387 ISTANBUL
22.10.2014 4:40 AM 4:40 AM PEGASUS AIRLINES 0 PC 463 ISTANBUL-SAW
22.10.2014 5:45 AM 5:45 AM AIR BALTIC 0 BT 723 RIGA
22.10.2014 5:45 AM 5:45 AM ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 8845 ISTANBUL
22.10.2014 6:25 AM 6:25 AM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 518 KIEV
22.10.2014 8:25 AM 8:25 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 381 ISTANBUL-SAW


უკანასკნელად განახლებული :21.10.2014 09:59

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანისა თუ ზარალის გამო, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.