ფრენების განრიგი

ფრენების საძიებელი მდე
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი მიმართულება შენიშვნა
25.10.2014 8:25 AM 8:25 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 381 ISTANBUL-SAW GO TO GATE
25.10.2014 9:15 AM 9:15 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 930 MOSCOW-VKO GO TO GATE
25.10.2014 11:20 AM 11:20 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 385 ISTANBUL
25.10.2014 1:00 PM 1:00 PM VISTA GEORGIA 0 GT 115 KIEV CANCELLED
25.10.2014 1:40 PM 1:40 PM AZERBAIJAN AIRLINES 0 J2 224 BAKU
25.10.2014 4:00 PM 4:00 PM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 516 KIEV
25.10.2014 4:35 PM 4:35 PM S7 AIRLINES 0 S7 956 MOSCOW-DME
25.10.2014 5:15 PM 5:15 PM TURKISH AIRLINES 0 TK 383 ISTANBUL
25.10.2014 6:30 PM 6:30 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 695 TEL AVIV
25.10.2014 10:40 PM 10:40 PM CHINA SOUTHERN AIRLINES 0 CZ 6040 URUMQI
26.10.2014 1:30 AM 1:30 AM SCAT AIR COMPANY 0 DV 842 AKTAU
26.10.2014 3:50 AM 3:50 AM BELAVIA 0 B2 736 MINSK
26.10.2014 4:40 AM 4:40 AM PEGASUS AIRLINES 0 PC 463 ISTANBUL-SAW
26.10.2014 5:10 AM 5:10 AM DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 2557 MUNICH
26.10.2014 5:10 AM 5:10 AM ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 6795 ISTANBUL
26.10.2014 5:15 AM 5:15 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 387 ISTANBUL
26.10.2014 5:50 AM 5:50 AM LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) 0 LO 724 WARSAW
26.10.2014 7:20 AM 7:20 AM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 518 KIEV
26.10.2014 8:00 AM 8:00 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 1655 SHARM EL SHEIKH


უკანასკნელად განახლებული :25.10.2014 07:12

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანისა თუ ზარალის გამო, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.