ფრენების განრიგი

ფრენების საძიებელი მდე
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი მიმართულება შენიშვნა გასასვლელი
29.11.2015 6:15 PM 6:15 PM TURKISH AIRLINES 0 TK 383 ISTANBUL LAST CALL 101
29.11.2015 6:25 PM 6:25 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 928 MOSCOW-VKO COUNTER OPEN
29.11.2015 8:00 PM 8:00 PM QATAR AIRWAYS 0 QR 254 BAKU COUNTER OPEN
29.11.2015 8:00 PM 8:00 PM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 725 YEREVAN
29.11.2015 8:30 PM 8:30 PM FLY BAGHDAD 0 IF 722 BAGHDAD
29.11.2015 10:45 PM 10:45 PM AIR ASTANA 0 KC 140 ALMATY
30.11.2015 2:55 AM 2:55 AM AIR ARABIA 0 G9 296 SHARJAH
30.11.2015 3:00 AM 3:00 AM AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 0 SU 1893 MOSCOW-SVO
30.11.2015 3:45 AM 3:45 AM BELAVIA 0 B2 736 MINSK
30.11.2015 5:05 AM 5:05 AM ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 6795 ISTANBUL
30.11.2015 5:10 AM 5:10 AM LUFTHANSA 0 LH 2557 MUNICH
30.11.2015 5:20 AM 5:20 AM AIR BALTIC 0 BT 723 RIGA
30.11.2015 5:35 AM 5:35 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 387 ISTANBUL
30.11.2015 6:05 AM 6:05 AM AEGEAN AIRLINES 0 A3 983 ATHENS
30.11.2015 6:10 AM 6:10 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 651 AMSTERDAM
30.11.2015 6:20 AM 6:20 AM PEGASUS AIRLINES 0 PC 463 ISTANBUL-SAW
30.11.2015 7:20 AM 7:20 AM UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE 0 PS 518 KIEV
30.11.2015 7:35 AM 7:35 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 381 ISTANBUL-SAW
30.11.2015 9:15 AM 9:15 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 930 MOSCOW-VKO
30.11.2015 11:45 AM 11:45 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 385 ISTANBUL
30.11.2015 12:15 PM 12:15 PM AIR ARABIA 0 G9 298 SHARJAH
30.11.2015 1:50 PM 1:50 PM AIR ASTANA 0 KC 142 ALMATY
30.11.2015 5:00 PM 5:00 PM FLY DUBAI 0 FZ 712 DUBAI
30.11.2015 5:25 PM 5:25 PM S7 AIRLINES 0 S7 956 MOSCOW-DME


უკანასკნელად განახლებული :29.11.2015 16:00

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანისა თუ ზარალის გამო, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.