სავიზო საკითხები

ნებისმიერ სავიზო საკითხზე ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე: www.mfa.gov.ge ან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის