საპირფარეშოები

საპირფარეშოები

პირველ სართულზე ხელმისაწვდომია 4-4 ქალისა და მამაკაცის, 2 დედათა და ბავშვთა და 3 შშმ პირებისთვის განკუთვნილი საპირფარეშო.

სტერილურ ზონაში 4-4 ქალისა და მამაკაცის, 2 დედათა და ბავშვთა და 4 შშმ პირებისთვის განკუთვნილი საპიფარეშო.

მოფრენის ზონაში 3-3 ქალისა და მამაკაცის, 3 დედათა და ბავშთა და 3 შშმ პირებისთვის განკუთვნილი საპიფარეშო.  ასევე, დამხვედრთა დარბაზში 1-1 ქალისა და მამაკაცის, დედათა და ბავშთა და 1 შშმ პირებისთვის საპირაფარეშო. ყველა საპირფარეშო აღნიშნულია შესაბამისი ნიშნით, მიმართულების მანიშნებლები დატანილია საინფორმაციო ბანერებზეც.

საპირფარეშო ოთახები