კვლევა

წვდომა

სერვისების მოწოდება აეროპორტში ჩამოფრენამდე (ვებგვერდი, აეროპორტის აპლიკაცია და ა.შ.)

ავტოსადგომების ხელმისაწვდომობა

ავტოსადგომის პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება

პასპორტი & უსაფრთხოება

ლოდინის დრო პასპორტის შემოწმებისას

პასპორტების შემმოწმებელი პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება

ლოდინის დრო უშიშროების შემოწმების გავლისას

უშიშროების სამსახურის პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება

აეროპორტი / ტერმინალის ობიექტები

ლოდინის დრო რეგისტრაციის დროს

რეგისტრაციის პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება

აეროპორტში/ტერმინალებში ორიენტირების მანიშნებლები

საინფორმაციო ეკრანების ეფექტურობა

საბარგო ურიკების ხელმისაწვდომობა

ბანკი/ბანკომატები და ვალუტის გადამცვლელი ობიექტების ხელმისაწვდომობა

ინტერნეტზე წვდომა / Wi-fi

მოსასვენებელი სკამების ხელმისაწვდომობა გასასვლელებში (გეითებში)

ტერმინალის გათბობა, გაგრილება & ვენტილაცია

განათება & შტეფსელის როზეტები

საჯარო მიმართვის სისტემები (გამოცხადებები)

აეროპორტის პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება (გარდა რეგისტრ, საპასპ, უშიშროების პერსონალის

საკვები & სასმელი

კვების ობიექტების ხელმისაწვდომობა

პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება კვების ობიექტებში

მაღაზიები

სავაჭრო ობიექტები

პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება სავაჭრო ობიექტებში

უბაჟო ვაჭრობის ობიექტები

პერსონალის თავაზიანობა და გულისხმიერება უბაჟო ვაჭრობის მაღაზიებში

დასუფთავება

სისუფთავე ტერმინალში

სააბაზანოების/ტუალეტების ხელმისაწვდომობა

სისუფთავე სააბაზანოებში/ტუალეტებში

მისაღები ხმაურის დონე

მომსახურების ობიექტები მოფრენის დარბაზში

პასპორტის და ვიზის კონტროლის პროცესი მოფრენის დროს

ბარგის მიწოდების სისწრაფე მოფრენის დროს

საბაჟო შემოწმება

დახვედრის ადგილი მოფრენის დარბაზში

რეკომენდაციები

(*)
(*)
თქვენი კომენტარი

არ ვარ წინააღმდეგი ჩემს მიერ კითხვარში მითითებული პირადი და სხვა სახის ინფორმაცია შენახული იქნას ტავ-ის მიერ ბეჭდური ან ელექტრონული დოკუმენტის სახით და განახლებული ინფორმაცია ტავ-ის შესაღებ მივიღო ჩემს ე-ფოსტის მისამართზე ან ჩემს მობილურ ტელეფონზე SMS-ის სახით.

(*) 

დასრულება

თქვენი ანკეტა წარმატებით გაიგზავნა. გმადლობთ